• Szkolna Biblioteka

   Czytanie  rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.” – Cyceron
   • Szkolna Biblioteka

   • GODZINY  OTWARCIA BIBLIOTEKI

    Dzień tygodnia Godziny otwarcia

    PONIEDZIAŁEK 

    11.40 -14.00

     WTOREK

     9.45 - 11.30

     ŚRODA

    7.45 - 8.45

    10.40 - 11.35

    12.40 - 13.00

    CZWARTEK

     8.30 - 9.55

    11.40 - 13.00

     PIĄTEK

    10.45 - 11.45

     

          PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
    ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH
     NA  CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

     

    Postanowienia ogólne:

    1.

    Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę  podczas wykonywania obowiązków.

    2.

    W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i

    współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

    3.

    Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie  pomieszczenia .

    4.

    Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy.

    5.

    W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

    6.

    Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

    7.

    W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

    wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.