• RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 3-4-5 LATKÓW

    RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 3-4-5 LATKÓW

    15.03.2023 20:01
    GRUPA 3-4-5 LATKÓW
    8.00 –13.00 realizacja Podstawy programowej
    7.00 - 8.15 schodzenie się dzieci; kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi i; zabawy w kącikach zainteresowań;tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dzieci, ćwiczenia logopedyczne; monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
    8.15-8.20
     
    przygotowanie do śniadania (czynności higieniczno-sanitarne)
    8.20-8:45 śniadanie
    8.45-9:00 kształtowanie zachowań prozdrowotnych –mycie rąk
    9.00-10:00 zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć –zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego
    10:00-11:45 zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci : konstrukcyjno techniczne, tematyczne, twórcze w sali lub placu zabaw. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobyt na placu zabaw, spacery i zabawy na powietrzu: obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne
    11.45-12.00 przygotowanie do obiadu (czynności higieniczno-sanitarne)
    12:00-12.30 obiad
    12.30-12.35 kształtowanie zachowań prozdrowotnych –mycie rąk
    13:35-13:00 słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
    13:00-13.50 pobyt na powietrzuw razie niepogody zabawy zorganizowane, dydaktyczne, utrwalające nabyte umiejętności i wiedzę, zabawy dowolne dzieci; monitorowanie rozwoju dzieci , praca wyrównawcza; zabawa ruchowa
    13:50-14.00 przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczno-sanitarne)
    14:00-14.20 podwieczorek
    14.20-14:30 kształtowanie zachowań prozdrowotnych –mycie rąk
    14:30-16:00 pobyt naplacu zabaw lub w sali: słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, zabawy dowolne dzieci, układanie puzzli, rozchodzenie się dzieci.


    TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W GRUPIE 3-4-5 LATKÓW

                 ORGANIZACJA TREŚCI, AKTYWNOŚĆ WIODĄCA

    PONIEDZIAŁEK - AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO - EMOCJONALNA
    WTOREK - AKTYWNOŚĆ MUZYCZNO - RUCHOWA

    ŚRODA - AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA
    CZWARTEK - AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
    PIĄTEK - AKTYWNOSĆ PLASTYCZNO - TECHNICZNA

   • RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ  W  PRZEDSZKOLU - GRUPA 6 LATKÓW

    RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ  W  PRZEDSZKOLU - GRUPA 6 LATKÓW

    15.03.2023 20:02
    GRUPA - 6 LATKÓW

    7.00- 8.00 -  Zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy

                        kierowane, zabawy integracyjne w grupach mieszanych

                        wiekowo, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

                        (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę)

    8.00- 8.30 -  Przygotowanie do śniadania, śniadanie.

    8.30- 9.00 -  Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów

                        Dzieci, rozmowy kierowane i spontaniczne na tematy zgodne

                        z zainteresowaniami dzieci. Prace porządkowe i organizacyjne w sali,

                        przygotowanie pomocy do zajęć.

    9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne.

    10.00- 10.15 - Czynności samoobsługowe.

    10.15- 11.15 - Zajęcia przyrodnicze lub ruchowe w ogrodzie,

                           spacery,wycieczki.

    11.15 – 11.30 - Czynności samoobsługowe.

    11.30 – 12.00 - Obiad.

    12.00 – 12.20 – Czytanie literatury dziecięcej.

    12.20 - 13.00 -  Praca z książką, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy dydaktyczne.

    13.00 – 13.30 – Zajęcia dodatkowe.

    13.30 – 13.45 – Czynności samoobsługowe.

    13.45-  16.00 – Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane przy niewielkim

                             udziale nauczyciela, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,

                             czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

   • Wyprawka

    Wyprawka

    15.03.2023 19:18
    Wyprawka grupa młodsza 3,4 latki

    Szatnia:

    • zapasowe ubranie ( bielizna, getry/spodnie, koszulka)
    • strój gimnastyczny ( biała koszulka, spodenki ciemnego koloru)
    • buty zmienne ( kapcie na gumowym spodzie)
    • chusteczki higieniczne

     

    Strój galowy

    • dziewczynki ( białą bluzka, ciemna spódniczka)
    • chłopcy  ( biała bluzka, ciemne spodnie)

     

    Wyprawka grupa starsza 5,6 latki

    Szatnia:

    • zapasowe ubranie ( bielizna, getry/spodnie, koszulka)
    • strój gimnastyczny ( biała koszulka, spodenki ciemnego koloru)
    • buty zmienne ( kapcie na gumowym spodzie)
    • chusteczki higieniczne

    Strój galowy

    • dziewczynki ( białą bluzka, ciemna spódniczka)
    • chłopcy  ( biała bluzka, ciemne spodnie)
   • PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

    PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

    15.03.2023 19:15
    RADY NA PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

    Rodzicu,

    • stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania,
    • nie okazuj dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, (przekazujesz im wtedy swoje lęki),
    • przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić,
    • nie wyręczaj dziecka nawet, gdyby wykonywało określone czynności niezdarnie i długo,
    • jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, postarajcie się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata (rozstanie z nim jest często mniej bolesne),
    • stopniowo, wraz z rosnącą gotowością dziecka do pozostawania w przedszkolu przedłużaj jego czas pobytu w placówce,
    • pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania, uprzedź dziecko, że gdy pobrudzi lub zmoczy ubranie, może przebrać się w czyste. Jeśli dziecko zabrudzi ubranie nie miej do niego pretensji i staraj się nie krytykować dziecka,
    • w rozmowach o przedszkolu staraj się podkreślać jego dobre strony, ale nie odbieraj dziecku prawa do własnej oceny życia przedszkolnego. Dobrze jest pozwolić dziecku się wyżalić, wysłuchać jego relacji, podtrzymać je na duchu.
    • warto też rozpoznać trudne sytuacje i podkreślać, że podczas nieobecności mamy/taty dziecko powinno szukać pomocy u swoich pań.

     

   • Moje dziecko w przedszkolu

    Moje dziecko w przedszkolu

    15.03.2023 19:13
    JAK PRZYGOTOWAĆ SWOJĄ POCIECHĘ DO ROZŁĄKI I ZASAD PANUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU?

     

    • Mów pozytywnie o przedszkolu, ale nie idealizuj go zanadto. Przedstaw je, jako przyjemne miejsce, w którym będzie spotykał się z rówieśnikami i uczył mnóstwa nowych rzeczy.
    • Spacerujcie w pobliżu przedszkola, pozwólcie oswoić się dziecku z budynkiem przedszkola.
    • Kupujcie razem z dzieckiem wyprawkę przyszłego przedszkolaka – jeśli dziecko samo wybierze kapcie, ubranka wtedy przychodząc do przedszkola we wrześniu będzie miało coś swojego, co do niego należało wcześniej i będzie mu łatwiej.
    • Pozwólcie dziecku oglądać wszystko, co wspólnie kupiliście, tyle razy ile zechce.
    • Przygotujcie dziecko na to, że będzie odpoczywać w przedszkolu.
    • Uczcie dzieci poprzez zabawę czynności związanych z samoobsługą (zgłaszanie potrzeb fizjologicznych i załatwianie ich w toalecie, mycia rączek, picia z kubeczka i posługiwania się łyżeczką, samodzielnego jedzenia, zdjęcia i założenia kapci, części ubrania). Są to dla dziecka umiejętności bardzo pomocne w codziennym życiu przedszkolnym.