• Dolnośląski Program Wspierania Talentów

     Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu jest realizatorem programu przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnosląskiego Programu Wspierania Talentów.

     W budżecie Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości 100 000 zł.

     Dokumenty:

     • Uchwała nr LXVIII/1472/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2024 r. Do uchwały są dołączone:
      • Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów
      • Wniosek o przyznanie  jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
      • Karta oceny formalnej wniosków
      • Karta oceny merytorycznej wniosków dla ucznia
      • Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
      • Karta oceny merytorycznej wniosków dla studentów
      • Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla studentów
      • Sprawozdanie z realizacji jednorazowego stypendium przyznanaego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom
     • Wniosek o przyznanie  jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych - wersja do edycji
     • Sprawozdanie z realizacji jednorazowego stypendium przyznanego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom - wersja do edycji

      

     Dane kontaktowe do osoby merytorycznej: